Anunț concurs ocupare post profesor învățământ primar

Concurs

ocupare post didactic

În data de 20.10.2022, Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" organizează concurs pentru ocuparea postului didactic / catedrei neocupate de profesor învățământul primar.
Persoanele interesate pot depune la secretariatul unității, în perioada 10-13.10.2020, între orele 10:00-12:00, un dosar ce trebuie să conțină documentele specificate mai jos.

Atentie scoala
  • Denumirea postului/catedrei -profesor învatamant primar
  • Limba de predare -Română
  • Număr de ore pe săptămână -20
  • Statutul postului -vacant
  • Motivul pentru care a devenit vacant/rezervat -inchidere CM cu acordul părtilor
  • Avize, atestate necesare ocupării postului -Nu este cazul
  • Detalii (unitate arondată, clasă, grupă, etc.) -clasa pregătitoare
  • Perioada de înscriere a candidaților pentru concurs -10.10.2022-13.10.2022