Anunț cu privire la rezultatele concursurilor/ examenelor organizate.

În atenția candidaților participanți la concursul/examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de mediator școlar și șofer pe microbuzul școlar,

în cadrul Școlii Gimnaziale Hărman
descarcă