Concurs „CARPASIT” -situl Piatra Mare.

Concurs "CARPASIT"

Destinația: situl Piatra Mare

Concursul "CARPASIT"

Concursul CARPASIT se derulează în cadrul proiectului POIM ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanță comunitară ROSCI 0042 Codru Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeş - Mlaștina Hărman, ROSCI 0170 Pădurea și mlaştinile eutrofe de la Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul”, activitatea A.7.1: Activităţi de conştientizare şi educație ecologică destinate elevilor comunităţilor locale din zona de desfăşurare a proiectului.

Excursie, destinația: situl Piatra Mare