Evaluarea Națională 2021

Evaluarea Națională 2021

Școala Gimnazailă Hărman

Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.455/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

CALENDARUL

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

  • 07 - 11 iunie 2021 Înscrierea la evaluarea națională
  • 22 iunie 2021 Limba și literatura română - probă scrisă
  • 24 iunie 2021 Matematica - probă scrisă
  • 25 iunie 2021 Limba și literatura maternă - probă scrisă
  • 29 iunie 2021 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) -
  • 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor
  • 30 iunie – 4 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor
  • 4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a
evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.