Femeia: o Taină, o Lumină, un Liman -proiect educativ

Femeia: o Taină, o Lumină, un Liman

proiect educativ, Hărman, 2022

1. Argument :

Luna lui Mărţişor este o lună în care fiecare femeie primeşte o floare şi un dar, Ziua de 8 Martie fiind recunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internaţională a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii, când toată natura renaşte şi razele soarelui încep să mângaie pământul, făcându-l să rodească. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se sărbatoreşte, pe lângă mărţişor, şi ziua femeii, cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista.

Proiectul „Femeia: o Taină, o Lumină, un Liman...” urmărește dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect în rândul copiilor și adolescenților față de femeie, ajutându-i să conștientizeze importanța și locul acesteia în societate. De asemenea, se urmărește stimularea stimei de sine a fetelor, care se cuvine să înțeleagă misiunea pe care o au.

 • Prof. Elena Vieru
 • Dr. Dana Drăgușin
 • Prof. Carmen Aciu – coordonator activități în randul copiilor cu risc de abandon școlar
 • Prof. Elena Ivan – coordonator activitități învățământ gimnazial
 • Prof. Ioana Băcanu – coordonator activitități învățământ gimnazial
 • Prof. Popa Teodora – coordonator activitități învățământ gimnazial
 • Prof. Angela Cîmpean – coordonator activități învățământ primar
 • Prof. Camelia Piștea – coordonator activități învățământ primar
 • Prof. Gabriela Morik – coordonator activități învățământ primar
 • Prof. Carmina Mork – coordonator activități învățământ primar
 • Prof. Delia Toașcă - coordonator activități învățământ primar
 • Prof. Boricean Daniela - coordonator activități învățământ primar
 • Prof. Călin Claudia – coordonator activități învățământ primar

Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor, prin intermediul activitӑţilor artistico-plastice, ṣi stimularea curiozitãţii şi interesului copiilor pentru manifestãrile dedicate femeii.

 • Dezvoltarea limbajului, ȋn special a expresivitãţii acestuia, prin crearea/ recitarea poeziilor dedicate mamei
 • Stimularea creativitãţii ṣi a potenţialului artistic al elevilor
 • Cultivarea sensibilitatii artistice a elevilor
 • Sã cunoascã originile Zilei Internaționale a Femeii ṣi s-o integreze ȋn contextul celorlalte “Legende ale primaverii”
 • Sã cunoascã maxime ṣi cugetãri despre mama, despre femeie, create de-a lungul timpului
 • Sã memoreze, sã creeze ṣi sã recite expresiv poezii cu ṣi despre mamã/femeie
 • Sã realizeze desene sau colaje prin care sã oglindeascã chipul mamei/femeii sau aspecte legate de aceasta ṣi sã organizeze cu ele o expozitie omagialã, dar ṣi felicitãri ṣi mici daruri pentru mame/femei cadre didactice ṣi bunici
 • elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Hărman
 • părinți
 • comunitatea locală
 • platforma Google-class a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Hărman
 • Centrul de Documentare „Gaudeamus” al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Hărman
 • sala de clasă
 • volume de poezii și de critică literară;
 • cărți ilustrate, albume;
 • biografii;
 • prezentare ppt;
 • cartoane, coli, creioane colorate, lipici, bandă autocolantă;
 • acuarele, carioci;
 • diplome.
 • elevi;
 • părinți;
 • profesori;
 • comunitatea locală.
 • autofinanțare;
 • sponsorizări.
 • autofinanțare;
 • sponsorizări.
 • comunitarea locală;
 • parteneri;
 • sponsori.
 • implicarea activă a elevilor în procesul de initiere și derulare a proiectului ;
 • manifestarea sentimentului de dragoste, admirație și respect față de imaginea femeii de către participanții direcți și indirecți ;
 • obținerea unor produse ale proiectului: desene, poezii, eseuri, felicitări.
 • expoziție de desene și creații literare;
 • imagini surprinse în timpul derulării activitailor;
 • diseminarea pe site-ul şcolii.
 • desene ;
 • postere;
 • fotografii
 • creații literare;
 • felicitări.
 • vizionarea unor materiale documentare relevante;
 • ateliere de creație plastic sau literară;
 • lectură de text literar care să reflecte tema întâlnirii;
 • audiții de cântece care să pună în lumină imaginea femeii;
 • recital de poezie și cântec dedicate femeii/mamei.
 • consolidarea colaborării dintre şcoală și familie ;
 • conturarea și stimularea sentimentelor de dragoste și respect de femeie, în general, și față de mama, în special.
 1. Diseminarea proiectului
  • data: 21-28 februarie 2022
  • locul de desfășurare: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”Hărman
  • responsabili: coordonatori proiect
 2. Atelier de scriere creatoare Femeia: mama, sora sau bunica...
  • data: 23-24 februarie 2022
  • locul de desfășurare: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”Hărman
  • responsabili: coordonatori proiect, cadre didactice coordonatoare
 3. Club de lectură: Imaginea mamei în textul literar
  • data: 1-2 martie 2022
  • locul de desfășurare: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”Hărman
  • responsabili: coordonatori proiect, cadre didactice coordonatoare
 4. Atelier de pictură colaj cu tema: Pentru Ea
  • data: 3- 4 martie 2022
  • locul de desfășurare: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”Hărman
  • responsabili: coordonatori proiect. cadre didactice coordonatoare
 5. Prezentarea eseurilor cu tema „Mama – cea mai prețioasă ființă de pe pământ”, Prezentare de carte
  • data: 4 martie 2022
  • locul de desfășurare: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”Hărman
  • responsabili: coordonatori proiect, cadre didactice coordonatoare
mai multe imagini