Ghiduri pentru unitățile de învățământ

UN AN ȘCOLAR ALTFEL... Ghiduri pentru unitățile de învățământ

preșcolar, primar, gimnazial

Ministerul Educației și Cercetării lansează educatiacontinua.edu.ro, instrument online de informare privind reluarea activității în sistemul național de învățământ

Educatie continua

Învățământ preșcolar

Acest material este destinat unităților de învățământ preșcolar, dar este recomandat și unităților de învățământ preuniversitar care au în subordine grupe de învățământ preșcolar, precum și unităților de învățământ preșcolar particular.

Conștientzând importanța actului educațional la vârstele mici, nevoia copilului mic, de vârstă preșcolară, de a interacționa constant cu persoanele mai în vârstă, precum și rolul specialiștilor din acest domeniu în formarea și dezvoltarea optima a copiilor și, implicit, în oferirea unui start bun în viață, prin abordări flexibile ale recomandărilor din curriculumul specific, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a alaborat un set de scenarii pentru desfășurarea activității în grădinițe. Vă invităm să le parcurgeți în documentul atașat!

Învățământ primar

Ghidul pentru învățământul primar propune modalități de colaborare la nivelul comunității educaționale locale  pentru a găsi soluții îndrăznețe, care pot fi folosite ca sursă de inspirație pentru a transforma barierele în oportunități în contextul  pandemiei cu SARS-CoV-2.

Ghidul orientează  pașii care pot fi parcurși pentru stabilirea celui mai potrivit scenariu  și pentru implementarea acestuia conform planului de acțiune al unității de învățământ.

Fiecare scenariu posibil este prezentat din perspectiva măsurilor necesare și a impactului asupra: curriculumului,  resurselor,  orarului, evaluării, modului de colaborare în echipa pedagogică, interacțiunii cu elevii și cu părinții și  măsurilor destinate  asigurării accesului la educație al grupurilor vulnerabile.

În plan organizațional, Ghidul oferă sugestii referitoare la elaborarea și implementarea unui plan de acțiune centrat pe schimbările care vizează procesul de predare – învățare  – evaluare.

Ghidul pentru învățământul primar dezvoltă ideea unei culturi organizaționale creative, care să sprijine identificarea unor soluții dinamice, în acord cu provocările contextului pandemic.

Învățământ gimnazial și liceal

Acesta reprezintă un document de lucru în sprijinul decidenților de la nivel județean/local,  în vederea planificării deschiderii anului școlar 2020-2021 în condiții de siguranță pentru toți copiii și întregul personal al unităților de învățământ. 

Materialul a fost elaborat pe parcursul lunii august  2020, în baza  celor trei scenarii aplicabile în contextul pandemiei de COVID 19.

Demersurile MEC, în această direcție,  se doresc a fi complementare celor ale Ministerului Sănătății,  pentru elaborarea unor ghiduri și instrumente necesare pentru redeschiderea în siguranță a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar care urmează.

Astfel, materialul prevede recomandări de:

  1. Selectare și organizare a scenariilor
  2. Aplicare a scenariilor
  3. Organizare a  orarului