ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

antet

ÎNSCRIERE în ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Acte necesare pentru inscrierea în grădiniță:

  • Cerere tip de înscriere în grădiniţă;
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal; ( părinţii divorţati depun la înscriere şi hotărârea definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului );
  • Certificat de naştere al copilului – copie şi original;
  • Date privind opţiunile exprimate
  • Fișa medicală (de prezentat la începutul anului școlar).
descarca cerere
inscriere - reinscriere

Art. 57. - (1) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuarea RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

 

Criterii înscriere grădinița 2020

Criterii generale și specifice de departajare

Cerere reînscriere grădiniță Hărman

 

descarca

Cerere reînscriere grădiniță Podu Olt

 

descarca
tabel

Reînscrierile/înscrierile se pot efectua, în perioada de calendar specifică fiecărei etape, acestea se pot efectua prin poştă electronică la adresa de e-mail : scoalaharman@yahoo.com sau direct la secretariatul unităţii pe baza unei programări telefonice 0268 367 014 / 0738 775 570, în intervalul orar de luni-vineri, între orele 10.00-13.00.
Telverde: 0800816268

Conducerea unităţii:
DIRECTOR,
Prof. ACIU IOAN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂRMAN , Str. Dorobanţi, Nr.78, Jud. Braşov, COD 507085, TEL./FAX (40)0268/367014,
E-MAIL: contact@scoala-harman.ro