Ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare

În temeiul prevederilor art. 169 alin. (3) și (4) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.777/DGJC din 23.11.2023 al prezentului ordin,
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.

descarcă ordin declaratie de interese
Scoala Harman