Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevi.

Asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe da vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare

Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe da vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaoreat -sesiunea 2021