Programul național pilot ” Școală după școală”

Programul național pilot " Școală după școală"

Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar.

Școală după școală

Programul de educație remedială este adresat:

1. Elevilor care nu au avut acces, sau au avut acces limitat la activitățile educaționale online;
2. Elevilor care sunt în situație de corigență la finalul semestrului I sau au situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
3. Elevilor care au nevoie de ore remediale, necesitate dovedită prin rezultatele obținute în semestrul anterior.
Înscrierea elevului la activitățile remediale se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei desemnate de către părinți pentru întreținerea copilului.
Perioada de depunere a solicitărilor scrise : 25 februarie - 3 martie.

Publicat de prof. Ioan Aciu, director Școala Gimnazială Hărman