Tichete sociale de sprijin educational, invățământ de stat din fonduri nerambursabile conform art. 4 din OUG 133/2020

Tichete sociale de sprijin educational, invățământ de stat din fonduri nerambursabile conform art. 4 din OUG 133/2020

PRIMĂRIA COMUNEI HĂRMAN demarează campania de depunere a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale de sprijin educational, invățământ de stat din fonduri nerambursabile conform art. 4 din OUG 133/2020

rechizite

Condiții de eligibilitate:

 • domiciliul / reședința în comuna Hărman;
 • venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 284 lei, în cazul copiilor preșcolari;
 • venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1115 lei, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial;
 • dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.
  Documente necesare:
 • Cerere;
 • Copie acte de identitate ale părinților / reprezentantului legal, dacă este cazul;
 • Copie documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul;
 • Copie certificate de naștere copii;
 • Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei, eliberate de angajator sau de alte autorități competente;
 • Adeverință preșcolar/elev eliberată de instituția de învățământ;
 • Declarație notarială în situația în care nu se realizează venituri;
 • Acte doveditoare pentru alte venituri.

Relații suplimentare la consilier asistență socială Hosu Mihaela Mădălina din cadrul Primăriei comunei Hărman.