Conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante

Conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2023-2024, aprobata prin OME 6218/2022.

 

descarcă
Atentie scoala