Proiecte Școlare

ARIPI – Avem Rezultate Importante Prin Implicare

informări, activităti

Despre proiectul Aripi

Proiectul ARIPI este conceput pentru susținerea elevilor din clasele gimnaziale din comuna Hărman, cu scopul prevenirii abandonului școlar prin oferirea unui pachet de servicii educaționale de tip școală după școala.

Pachetul va include realizarea unor activități non formale (pregătiri examene naționale, ore remediale, diferite activităti extra-curiculare, etc.), servirea unei mese calde derularea unui program de abilităti de viață independentă - cu inițiere competențe digitale, excursii pe diferite teme educaționale și de interes ale elevilor, precum și alte activităti de sprijin la nivelul școlii cum ar fi: formarea profesori, dotarea școlii, proeicte comunitare, etc.

detalii mai multe proiecte
ARIPI -Clubul de lectură

Activităti in cadrul proiectului ARIPI