Înscrierea în învățâmăntul primar -anunțuri

Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

descarcă

Metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

descarcă
Atentie scoala

A N U NȚ privind amânarea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31.08.2023 pot solicita amânarea înscrierii acestora în învățământul primar din motive medicale, prin depunerea unui dosar la ISJ BRAȘOV.

Dosarul va conține:

  • CEREREA-TIP (1) aici
  • Certificatul de naștere copil (fotocopie).(2)
  • Cartea de identitate părinte/părinți(fotocopie) (3)/(4).În cazul în care părintele are alt nume decât cel al copilului se depune dovada schimbării numelui + și acordul scris al celuilalt părinte de amânare a înscrierii sau
  • DECLARAȚIA-ACORD.(5) aici
  • Documentul medical (certificat medical, adeverință medicală, etc.) din care să reiasă că este inapt pentru începerea școlarizării ca urmare a unei afecțiuni care poate constitui cauză de amânarea începerii școlarizării la vârsta de 6 ani, în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânarea începerii școlarizării la vârsta de 6 ani.(certificatul de încadrare într-un grad de handicap trebuie însoțit de un document medical din care să reiasă diagnosticul) (6)

Dosarul se depune la registratura ISJ Brașov sau pe e-mail la adresa petitii@isjbrasov.ro.
Perioada de depunere sau transmiterea cererilor: 23.03.2023–07.04.2023
Soluționarea cererilor: 26.04.2023
Soluționarea cererilor depuse după data de 08.04.2023 se realizează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea/transmiterea dosarului complet.

Inspector de specialitate,
prof. Melinda Székely