Info Publice

Informații Publice

Declarații de interese și avere

Muha I. Elena Carmen, Director adjunct

Transparența veniturilor salariale

Transparența veniturilor salariale a tuturor funcțiilor din unitatea școlară ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art. 33 din Legea 153/2017 publicat astăzi 30.09.2022

În conformitate cu art. 33 - Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 31 martie 2022

în conformitate cu art. 33 - Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 30 septembrie 2021

în conformitate cu art. 33 - Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 30 septembrie 2020