Precizări privind etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a

Precizări privind etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a

În atenția candidaților (părinților acestora) care nu au ocupat un loc în clasa a IX-a pentru anul școlar 2020-2021

(învățământ liceal, profesional sau dual)
în prima etapă a admiterii

Ce trebuie să faceți pentru a ocupa un loc (cât mai bun, corespunzător mediei de admitere) la clasa a IX-a în cea de-a doua etapă?
Click pe butonul de mai jos.

admitere la liceu

Calendar și activități

24 iulie - Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și acelor destinate candidaților cu CES. În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.

27 iulie - Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini în vederea ocupării locurilor rămase în învățământul liceal, filiera vocațională.

28-29 iulie - Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

24-30 iulie – Înscrierea în baza de date a etapei a II-a de admitere și transmiterea de către secretariatele unităților școlare gimnaziale a fișelor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat sau a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

30 iulie-3 august – Repartizarea de către comisia județeană de admitere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat sau a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean și comunicată unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020.

Precizări suplimentare

Având în vedere numărul mic de locuri rămase în urma primei repartizări computerizate și a numărului mare de candidați rămași nerepartizați, în lista locurilor libere pentru cea de-a doua etapă vor fi incluse și vor putea fi trecute în fișa de opțiuni și locurile speciale pentru rromi și elevi cu CES rămase neocupate după rezolvarea, în 24 iulie, a cererilor acestora.

La completarea opțiunilor de către candidați pentru aceste locuri se va respecta criteriul referitor la media de admitere, adică se vor putea completa doar opțiuni pentru specializările/clasele la care media de admitere a candidatului este mai mică sau egală cu media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată.

Secretariatele unităților școlare gimnaziale vor verifica și vor certifica, prin semnătură și ștampilă pe fișa de inscriere, respectarea acestor reguli.