Transparenta veniturilor salariale

Transparenta veniturilor salariale

30 septembrie 2020
în conformitate cu art. 33 - Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 30 septembrie 2020
Scoala Harman