Planul de Dezvoltare Instituţională a Şcolii

Planul de Dezvoltare Instituţională a Şcolii (PDI)

Propunere pentru perioada 2017 – 2021
PDI

Cuprins

PARTEA I ..........3
1.1. Viziunea şcolii ..........3
1.2. Misiunea şcolii ..........3
1.3. Argument ..........3
1.4. Profilul actual al şcolii ..........4
1.4.1. Cadrul geografic şi demografic ..........4
1.4.2. Scurt istoric ..........4
1.4.3. Exigenţele necesare la nivelul unităţii şcolare ..........5
1.4.4. Dotarea şcolii ..........6
1.4.5. Programe judeţene, naţionale şi internaţionale derulate în unitatea şcolară ..........7
1.5. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din ultimul an ..........8
1.5.1. În domeniul administrativ ..........8
1.5.2. RESURSELE UMANE ..........9
1.5.2.1. Încadrarea cu personal didactic ..........9
1.5.2.2. Personalul didactic auxiliar ..........10
1.5.2.3. Personalul nedidactic (administrativ) ..........11
1.5.2.4. Realizarea planului de şcolarizare şi structura populaţiei de elevi ..........11
1.5.3. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DISCIPLINĂ ..........12
1.5.3.1. Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul semestrului I 2016-2017 ..........12
1.5.3.2. Situaţia absenţelor – Semestrul I An şcolar 2016 – 2017 ..........3
1.5.3.3. Situaţia la învăţătură ..........14
1.5.4. Analiza examenului de Evaluare Naţională 2017 ..........15
1.5.5. Activităţi desfăşurate la nivelul ariilor curriculare ..........16
1.6. Cultura organizaţională ..........17
PARTEA a II-a ..........19
2.1. Analiza SWOT ..........19
PARTEA a III-a ..........28
3.1. PLANUL OPERAŢIONAL AL ŞCOLII 2017 – 2018 ..........28
PARTEA a IV-a ..........36
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PDI ..........36
4.1. Activităţi de monitorizare şi evaluare a planului de dezvoltare instituţională a şcolii ..........36
4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PDI ..........37

Oferim EDUCAŢIE azi, pentru a REUŞI într-o lume plină de provocări, mâine.

Şcoala noastră îşi propune să fie puntea de trecere de la universul copilăriei şi adolescenţei la o comunitate prosperă, să ofere un învăţământ de calitate, axat pe formarea de competenţe generale pentru o cât mai uşoară alegere a traseului de pregătire ulterioară la nivel liceal sau tehnic profesional şi inserţie pe piaţa muncii aflată în proces de globalizare.

Ne propunem să asigurăm egalitatea de şanse pentru toţi cei care doresc să îşi formeze/dezvolte aptitudini şi competenţe, indiferent de etnie, religie, sex sau alte prejudecăţi şi să dăm un răspuns cât mai apropiat solicitărilor provenite de la comunitatea locală privind protejarea tradiţiilor şi obiceiurilor din zonă.

Şcoala noastră trebuie să se manifeste ca un pol de atragere a elevilor din Hărman şi din împrejurimi datorită calităţii serviciilor oferite axate pe o pregătire solidă la nivel de cunoştinţe, valori şi atitudini civice corespunzătoare standardelor specifice U.E.

Planul de Dezvoltare Instituţională a Şcolii face parte din sistemul de asigurare a calităţii, el este un mijloc de comunicare între şcoală şi principalii săi parteneri, reflectând nivelul de performanţă al şcolii.
Planul de acţiune al şcolii este realizat pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2017 – 2021 deoarece ciclul de viaţă al unui proiect de strategie evidenţiază posibila evoluţie a ofertei educaţionale a şcolii, adaptată la tendinţele locale şi regionale, aşa cum au fost ele analizate, evaluate şi fundamentate în PLAI şi PRAI.

De asemenea, ca şi în cadrul altor servicii, şi în domeniului educaţional există o dinamică concurenţială, iar P.D.I.-ul este un instrument important pentru analiza şi planificarea activităţii de marketing, întrucât evidenţiază evoluţia tendinţelor privind volumul şi rentabilitatea activităţii din şcoală pe parcursul diferitelor etape de parcurgere a ciclului propus.

Planul de Dezvoltare Instituţională a şcolii se elaborează pe baza datelor cuprinse în PLAI şi PRAI precum şi a dinamicii la nivelul localităţii. Se consideră că modificările majore în durata de viaţă intervin după o perioadă de implementare mai mare, timp în care trebuie parcurse etapele de evoluţie a unui ciclu (lansarea, creşterea, maturitatea şi declinul) astfel încât, după analizarea datelor obţinute pe baza monitorizării, se vor elabora planuri strategice noi. Pentru aceasta se vor lua în considerare noile PLAI şi PRAI şi se vor folosi date statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi de Direcţia Judeţeană de Statistică precum şi recensământul efectuat nemijlocit de către unitatea şcolară.

Propunerea de faţă poate fi valabilă, cu actualizările anuale precum şi cu consultarea factorilor interesaţi, până în anul 2019, când, pe baza noilor documente PLAI şi PRAI se va putea elabora un document nou.