Reînscrierea/înscrierea în învățământul preșcolar

Reînscrierea/înscrierea în învățământul preșcolar

Pentru anul şcolar 2021-2022

Acte necesare pentru înscriere în grădiniţă:

  • Cerere tip de înscriere în grădiniţă;
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal; ( părinţii divorţati depun la înscriere şi hotărârea definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului );
  • Certificat de naştere al copilului – copie şi original;
  • Date privind opţiunile exprimate
  • Fișa medicală (de prezentat la începutul anului școlar).
cerere reînscriere grădiniță descarcă pdf